Bạn muốn đặt hàng qua thư thay vì các hình thức khác? Tải đơn đặt hàng về bằng cách nhấp vào đây. Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn gửi đơn đặt hàng, kèm theo xác nhận thanh toán (chuyển khoản ngân hàng) nếu có hoặc chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng, đến địa chỉ:

Công ty TNHH Sante Nature
Lầu 4, Tòa nhà Narime, 15/28 Đoàn Như Hài,
Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh