Bạn muốn đặt hàng qua điện thoại thay vì trên website của chúng tôi? Hãy gọi đến Tổng đài Dịch vụ Khách hàng 1900 9442 (1.000đ/phút) của chúng tôi, từ 9:00 – 19:00, thứ Hai – thứ Sáu, để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể. Hoặc, nếu đang truy cập website bằng điện thoại, bạn có thể nhấp vào Đặt hàng ngay: 1900 9442 trên đầu website để thực hiện cuộc gọi.